1-روغن را در تابه ریخته
2-هویج وحشی و 6 ماده دیگر را به آن اضافه کرده و 5 دقیقه هم بزنید
3-سپس سوپ و مرغ ها را اضافه کنید تا جوش بیاید ،حرارت را کم کرده و اجازه دهید 35 دقیقه روی حرارت باقی بماند . 4-مرغ ها را از استخوان آن جدا کنید و به قطعه های کوچک تقسیم کنید مجددا آن را به تابه برگردانید و آب لیمو را اضافه کرده و سپس سرو نمایید.