1. كيوي را پوست كنده، بخش‌هاي سبز توت‌فرنگي را هم جدا مي‌كنيم. حالا كيوي‌ها و نيمي از شكر، گلاب، نيمي از آب و پنج تكه يخ را در مخلوط‌كن ريخته و به مدت ۳۰ ثانيه مخلوط مي‌كنيم تا يك‌دست شود.
2. خيلي سريع مخلوط‌كن را شسته و بعد توت‌فرنگي‌ها را با بقيه مواد دوباره به مدت ۳۰ ثانيه داخل مخلوط‌كن مي‌ريزيم تا مخلوط شود.
3. حالا ظرف مورد نظر را آماده مي‌كنيم و با كمك هر دو دست، به‌طور هم‌زمان مواد را آرام در ليوان سرو مي‌ريزيم تا نيمي از آن سبز و نيمي ديگر قرمز باشد.


* مي‌توانيد يخ در بهشت را با ميوه‌هاي ديگر هم درست كنيد. مقدار شکر بستگی به ذايقه شما دارد مي‌توان این مقدار را کم یا بیشتر کنید.