1. تابه را به اسپری پخت و پز اغشته کرده استیک فلفل و نمک را بان اضافه کرده تا بپزد بعد انرا برش می زنیم.
2. آبمیوه و 5مواد دیگر رابا هم ترکیب می کنیم.
3.کلم و مواد باقی مانده در یک کاسه متوسط​​. اضافه کرده 6 قاشق غذاخوری آب مخلوط را به مخلوط کلم اضافه کرده استیک و 2 قاشق غذاخوری مخلوط آب را بان اضافه می کنیم.