1. فر را دردمای 350 درجه تنظیم می کنیم. بادام را 5 تا 7 دقیقه تا زمانی که تست و معطر شوددر فر می گذاریم.
2. سس مایونز و 5 مواد دیگر را در یک کاسه بزرگ مخلوط کرده مرغ، 2 مواددیگر، و بادام تست شده،رااضافه کرده 2 تا 24 ساعت می گذاریم.
3.فر را دردمای 450 درجه تنظیم می کنیم روی خمیر را به روغن اغشته کرده وکنار انرا فرم دار می کنیم و در فر می گذاریم به مدت 8 دقیقه تا زمانی که به آرامی پخته شود.خمیر را جدا کرده و می گذاریم سرد شود.
5. روی نان را با سالاد مرغ پر کرده و انرا سرو می کنیم.