1- تمام مواد استفاده شده در این دستور غذا را به جز روغن و ادویه جات ترشی جات را در یک کاسه ترکیب کرده .
2-روغن را در یک ماهی تابه کوچک در حرارت بالا گرم می کنیم ادویه جات ترشی جات را بریزید خردل رابریزید و خوب مخلوط کنید.
3- سپس به میگو اضافه می کنیم و آن را سرو میکنیم.