1. حبوبات را بجوشانيد. آب آن‌ها را دور بريزيد.
2. آب را بجوشانيد. سبزي را به آن اضافه كنيد. بعد از پنج دقيقه سير كوبيده‌شده را با كرابيه و شويد به آن اضافه كنيد.
3. آرد را با آب خمير كنيد. آن را با وردنه صاف و نازك كنيد. به شكل مربع درآوريد، آن‌هارا آماده كنيد.
4. وقتي سبزيجات پخت حبوبات را اضافه كنيد.
5. خمير را كم‌كم روي آش بريزيد، تا خمير باز نشود.
6. نيم ساعت صبر كنيد. آش را خاموش كنيد.
7. براي تزيين و خوشمزه شدن آش‌لخشك، نعنا را با روغن سرخ كنيد. روي آن بريزيد.
8. كشك را با نصف قاشق غذاخوري كراويه و يك حبه سير قاطي كنيد. روي آش لخشك بريزيد و ميل كنيد.


* آش‌لخشك را مي‌توان با آب‌غوره، دوغ‌ترش و قره‌قروت هم خورد.