1. شیر و پوره كدوحلوایی پخته و كاملا له شده و تخم‌مرغ را با هم مخلوط كنید. همچنین روغن را هم بیافزایید.
2. مواد خشك را با هم مخلوط كنيد. به مواد بالا بیافزایید. مواد كش‌دار وغلیظ به دست می‌آید.
3. مواد را 10 دقیقه استراحت دهید.
4. یك تابه با قطر حدود 10 سانتی‌متر را انتخاب كنيد. روی حرارت بگذارید تا كاملا داغ شود.
5. بدون چرب كردن از مواد به اندازه یك ملاقه بريزيد و صاف كنید. در را بگذاريد. 3 دقیقه زمان دهید تا مواد پخته شود. بعد برگردانيد و 30 ثانیه زمان دهید.


* این پن‌كیك را با كره و عسل میل كنید.