1. قارچ را پس از شستن خرد كنيد.
2. در كره تفت دهيد.
3. آب‌مرغ را به آردذرت اضافه كنيد.
4. با كمی نمك و فلفل روی حرارت قرار دهيد. به هم بزنيد تا سس كمی غلیظ شود.
5. در آخر قارچ را اضافه كنيد. روغن‌مایع را در تابه بريزيد. روی حرارت قرار دهيد.
6. گوشت را كمی با بیفتك كوب بكوبيد.
7. خردل و فلفل را مخلوط كنيد. با برس روی گوشت بماليد و گوشت را به این ترتیب مزه‌دار كنيد.