1. کدو را حبه قندی ریز کرده و سرخ کنید.
2. ماست و سس را با فلفل و نمک مزه‌دار کنید و با کاهوی خردشده مخلوط کنید.
3. در ظرفی همه مواد مخلوط شده را بریزید و يا مواد را جداگانه در ديس تزيين و نوش جان کنید.