1. نمك، فلفل‌قرمز، فلفل‌سياه و آويشن را در یک کاسه با هم ترکیب کنید.
2. آن را در یک کاسه کم عمق با مرغ مخلوط کنید.
3. نصف فنجان عسل، 1/2 فنجان خردل و سیر را روی مرغ بریزید. در آن را بگذاريد و به مدت 2 ساعت صبر کنید.
4. مرغ را از مخلوط که برای مزه‌دار شدن آن گذاشته بودید بیرون بياوريد.
5. آن را در تابه چرب شده قرار دهيد. در فر با حرارت 375 به مدت 45 دقیقه قرار دهید. تا زمانی‌که مرغ‌ها بریان شوند.
6. يك‌چهارم عسل باقی‌مانده، 1/4 فنجان خردل، و پودرکاری را با هم ترکیب کنید. روی مرغ‌ها بريزيد و سرو كنيد.