قالب 12 تايي مافين را چرب كرده و فر را در دماي 180 درجه‌ سانتي‌گراد گرم مي‌كنيم. مقداري از آلبالوها را( به اندازه‌ 14 تا 15 عدد) نگه مي‌داريم. بقيه‌ آلبالوها، آرد، بيكينگ پودر، شكر، تخم‌مرغ، شير و روغن مايع را با هم مخلوط مي‌كنيم و با يك قاشق فلزي هم مي‌زنيم. مواد را داخل قالب ريخته، روي هر مافين يك آلبالو مي‌گذاريم و فشار مي‌دهيم تا كمي داخل مواد كيك برود. قالب‌ مافين را در فر حدود 20 تا 25 دقيقه قرار مي‌دهيم.
توجه: قالب‌هاي مافين را از مواد پر نكنيد.