1. سيب، شربت سيب، عسل، ميخك، چوب دارچين، زنجبيل، پرتقال و سركه قرمز را در یک کاسه بزرگ خوب هم می زنیم. می گذاریم 4 ساعت تا زمانی که کاملا سرد شود.
2. مخلوط را از صافی عبور می دهیم و در یک کاسه می‌ریزیم. در هر یک از 4 لیوان را از یخ پر کرده و روی هر کدام را با 1 قاشق غذاخوری جوش شیرین و 1 برش سیب می پوشانیم.