خیلی ساده است، آب پرتقال،‌ نارنگی و گریپ فروت رو بگیرید با هم قاطی کنید،‌ لیمو رو آخر سر آبگیری کرده به‌ نوشیدنی اضافه کنید و در نهایت دانه های انار رو به نوشیدنی اضافه کنید.
نوشیدنی مفید و گوارای شما آماده است، سعی کنید تا نیم ساعت بعد از آبگیری مصرف کنید.
اضافه کردن دانه های انار دو تا حسن داره :
اول اینکه ویتامین‌های موجود در این نوشیدنی رو کامل میکنه.
دوم اینکه با توجه به ته مزه تلخی که گریپ فروت داره، دانه های اناری که آخر نوشیدنی می‌خورید طعم تلخی دهانتون رو می‌گیره.