1. شربت رز، سودا، شهد هلو، ليموناد و شكر را در یک پارچ، ترکیب کرده و هم بزنید تا شکر حل شود. هلو و تمشک را هم زده و به مدت 8 ساعت می گذاریم.
2. قبل از سرو نوشابه را اضافه کرده و هم بزنید.
* هلو و شهد هلو و 1 فنجان تمشک منجمد را در صورت دلخواه به آن اضافه می کنیم.