حرارت فر را 400 ° F.
با چنگال سیب زمینی ها را خراش داده سپس در فر به مدت45 دقیقه قرار دهید .بعد از پخته شدن از فر بیرون آورده آنها را نصف کنید داخل آن را با قاشق و با دقت بیرون آورده و با کره، سبزیجات و پنیر پارمسان مخلوط کنید مجددا مخلوط را در سیب زمینی ها ریخته یک تخم مرغ روی آن بشکنید و 10 تا 15 دقیقه در فر بگذارید.