1. يك قالب 23 سانتي‌متري را چرب كنيد و كاغذ بيندازيد.
2. تمام مواد را در يك كاسه بريزيد و با دور كند همزن شروع به زدن كنيد.
3. بعد دور همزن را تا دور متوسط برسانيد تا كاملا همه مواد با هم مخلوط شود و مايه صاف و يك‌دستي آماده شود.
4. مواد را در قالب بريزيد و با حرارت 180 درجه سانتي‌گراد در طبقه وسط فر يك ساعت و نيم اجازه دهيد بپزد، تا هنگامي كه رويه كيك رنگ طلايي شود.