كيك اسفنجي را از ارتفاع برش داده و با آب كمپوت مرطوب كنيد. روي لايه اول را با خامه پوشش دهيد. روي خامه را با ميوه خرد شده پر كنيد. روي ميوه را نيز كمي خامه بماليد و لايه بعدي كيك را روي آن قرار دهيد. سطح و ديواره كيك را با خامه پوشش دهيد. 500 گرم از خمير فوندانت را با رنگ كرم رنگ كرده روي كيك بياندازيد. 100 گرم را به رنگ مشكي درآوريد تا براي مو و چشم و ابرو و لب‌هاي آن استفاده شود و از اضافه خمير كرم‌رنگ نيز براي بيني و همچنين پلك استفاده كنيد. تكه‌اي از خمير فوندانت سفيد را براي قسمت سفيدي چشم و همچنين درست كردن دماسنج داخل دهان آن استفاده كنيد. مقداري از خمير را براي خال‌ها و ريشه‌هاي شال دور سر به رنگ قرمز درآوريد. همچنين از رنگ زرد و آبي براي حاشيه شال استفاده كنيد. رنگ شال سرا را سبز كرده دور كيك بپيچيد (مطابق شكل). دقت كنيد براي چسباندن تكه‌ها روي كيك روكش شده از مقداري آب با قلم‌مو استفاده كنيد.
نكته: اين كيك تصوير يك كودك آبله مرغان گرفته است.