1. پرتقال را برش داده و آب را به آن افزوده و کمی بجوشانید تا پرتغال نرم شود.
2. سپس شکر و زنجبیل رنده شده را افزوده و هم بزنید تا شکر حل شود و بعد حرارت را زیاد کرده و حدودا 30 دقیقه بجوشانید تا مربا قوام بیاید.