کنسروذرت را در ظرفي خالي کرده تا آب آن خارج شود. مقداري آب روي آن گرفته و بشوييد.گوجه ها را ريز خرد کنيد. پياز ها را نيز به صورت نازک برش دهيد. آووکادوها را هم ريز خرد نماييد.دانه هاي فلفل قرمز را بگيريد و آن را به خوبي ريز کنيد.
کنسرو ذرت را در يک کاسه بريزيد.. مقداري نمک و فلفل به آن بزنيد و گوجه و پيازهاي خرد شده را به آن اضافه کنيد.
آووکادو خرد شده را در يک کاسه ديگر بريزيد و سپس گشنيز خرد شده، فلفل قرمز خرد شده و آب ليمو را اضافه کنيد و خوب مواد را با هم مخلوط نماييد.
مخلوط آووکادو را در ته کاسه شيشه اي متوسطي بريزيد. روي آن خامه ترش را بريزيد. سپس مخلوط کنسرو ذرت را ريخته و بعد پنير خرد شده را اضافه کنيد.

روي آن مقداري گشنيز خرد شده بپاشيد.