1-لوبیا سبز را بخار پز کرده درب آن را حدود 5 دقیقه بگذارید تا زمانیکه پخته شود، سپس آن را بیرون آورده در تابه بریزید.
2-آب، روغن، نمک و فلفل را به آن اضافه کنید سپس آن را سرو نمایید.