1. شكر را با مخلوط روغن و كره آن‌قدر بزنيد تا سفيد شود. تخم‌مرغ‌ها را يكي‌يكي با مواد مخلوط كنيد. ماست را نيز بيفزاييد. 2. آرد و بيكينگ پودر را نيز جداگانه مخلوط كنيد. سيب را ورقه ورقه نموده كنار بگذاريد.
3. آرد و بيكينگ پودر را با همزن دستي فقط تا حد محفوظ شدن با ساير مواد تركيب كنيد.
4. مواد را در قالب مورد نظر ريخته و سپس سيب‌ها را روي آن بچنيد و سطح آن را دارچين و مغز پسته بپاشيد و آن را به مدت يك ساعت در فر 350 درجة فارنهايت قرار دهيد.