1. گریپ‌فروت را پوست بكنيد و پر كنيد.
2. با قیچی سر پرها را ببريد.دقت كنيد بدون له شدگی پوست آن‌ها را جدت كنيد.
3. برگ‌های کاهو را جدا كنيد. بشوييد و خشک كنيد. کف و دور ظرف گود قشنگ و مناسبی بچينيد.
4. پرهای گریپ‌فروت را در ظرف روی کاهو به طور منظم بريزيد.
5. گردو را روی آن بپاشيد. دو، سه پر از گریپ‌فروت را له كنيد. از صافی رد كنيد. آب آن را با شکر و کمی نمک و روغن‌زیتون الیت مخلوط كنيد.
6. در سس خوری بريزيد و موقع صرف سالاد روی آن بدهيد.