گردو را در عسل فرو کرده و وقتی اطراف آن آغشته به عسل شد آن‌را در سینی فر که از قبل کف آن‌را چرب کرده اید بچینید و با یک الک حریری روی آن‌را دارچین بپاشید و تقریباْ یک‌ربع ساعت در فر با حرارت متوسط قرار دهید. هر زمانی شهد زیر آن غلیظ شد از فر در آورید و تا فاصله سرد شدن شیرینی عسل غلیظ شده زیر آن را روی گردو ها بریزید و در ظرفی چیده در یخچال بگذارید تا سرد شود. این شیرینی خیلی سریع آماده می‌شود.