1. آرد و شیر را به وسیله دستگاه همزن هم بزنید و در یک ظرف کوچک به آرامی حرارت دهید تا زمانی که یک توپ صاف از مخلوط در بیاورید.
2. به هم زدن بقیه مواد به وسیله دستگاه همزن برقی در یک کاسه بزرگ به طوری که حالت پرزدار شود. وقتی که مخلوط آرد و شیر خنک شد و مخلوط را به وسیله دستگاه همزن تا چند دقیقه هم بزنید تا صاف و براق شود و اضافه کنید اکنون نوبت به تزئین با سلیقه خودتان می‌رسد .