1-ابتدا گوشت را با پياز تفت مي دهيم سپس هويج ، سيب زميني ، قارچ ، نمك و فلفل وزرد چوبه و رب را اضافه كرده خوب تفت مي دهيم تا كاملا پخته شود.
2-رشته سو پ ورميشل را آبكش كرده و تخم مرغ و زعفران را اضافه وخوب مخلوط مي كنيم .
3-نيمي از رشته ها را در ظرف نچسبي كه با روغن چرب شده مي ريزيم سپس مواد گوشتي را روي آن ريخته و صاف كرده و با پنير پيتزا كاملا مي پوشانيم و بقيه رشته ها را ريخته و صاف كرده كمي روغن اضافه مي كنيم يك طرف كه سرخ شد برمي گردانيم تا طرف ديگر سرخ شود .كوكو آماده است ، نوش جان