آب را روی آتش می گذاریم تا جوش بیاید و در حالی که آب در حل جوشیدن است شکر و چای کیسه ای را به آن اضافه می‌کنیم. سپس هل و گلاب را به چای اضافه نموده و بعد از 15 دقیقه میل می کنیم.