شکر و پوره میوه و برگ نعناع در یک ظرف بریزید و با هاون های چوبی آنها را خوب بکوبید تا همه ی مواد ترکیب شوند.
سپس یخ خرد شده و آب پرتقال و آب گازدار را به مواد تشکیل دهنده اضافه کنید.
با برگ نعناع نوشیدنی را تزئین کنید.