ظرفهای سفالی کوچک را آغشته به اسپری پخت پز می کنیم. آردها، جو، شكر، سبوس، جوش شيرين و نمك را در یک کاسه بزرگ ترکیب کرده، و هم می زنیم.
ماست، موز و تخم مرغ را ترکیب کرده و به مخلوط آرد اضافه می کنیم. خرما، گردو و آناناس را هم اضافه می کنیم.
خمیر را در ظرف‌های کلوچه می ریزیم و روی آن را بذر کتان می پاشیم. کلوچه ها رادر 170درجه به مدت 20 دقیقه در فر می گذاریم. کلوچه ها را سرد سرو می کنیم.