1. مايه خمير را با يك قاشق از شكر مخلوط و آن‌ها را به شير ولرم اضافه كنيد. چند دقيقه صبر كنيد تا مايه خمير عمل كند.
2. سفيده تخم‌مرغ را با بقيه شكر و وانيل و نمك و روغن مايع مخلوط كنيد سپس مايع خمير عمل آمده را اضافه كنيد و خوب مخلوط كنيد بعد آرد را به تدريج اضافه كنيد تا خمير به دست نچسبد ويك خمير نرم و لطيفي به دست آيد.
3. سپس خمير را خوب ورز دهيد سپس آن را به مدت 1 ساعت بگذاريد تا استراحت كند. سپس از خمير گلوله‌هاي كوچكي برداريد و داخل آن را گود كنيد.
4. يك گلولة كوچك حلوا ميان خمير قرار دهيد بعد خمير را ببنديد و آن را در سيني فر چرب شده قرار دهيد و با دست كمي روي آن فشار دهيد.
5. سپس روي آن‌ها را مهر بزنيد سپس روي آن‌ها را زرده تخم‌مرغ ماليده و مقداري كنجد بپاشيد. سپس آن‌ها را در فر 180 درجة سانتي‌گراد به مدت 20 الي 25 دقيقه قرار دهيد.

* اگر از خمير مايه فوري استفاده مي‌كنيد آن را مستقيما به مواد اضافه كنيد.