1. قالب مستطيل شكل 30 ×20 سانتي‌متر را چرب كرده با كاغذ بپوشانيد. بعد از اين‌كه به دماي محيط رسيد تمام مواد را داخل ظرف همزن بريزيد و با دور كند همزن مخلوط كنيد.
2. سپس دور همزن را افزايش دهيد و همچنان به زدن ادامه دهيد تا مواد كاملا مخلوط شده و بعد از صاف و يك‌دست شدن كاملا تغيير نگ داده شفاف شود.
3. مواد را داخل قالب آماده ريخته و به مدت 30 دقيقه در فر 180 درجه سانتي‌گراد بپزيد.
4. بعد از پخت روي پنجره سمي خنك كرده و برش دهيد. اين كيك را مي‌توانيد به صورت ساده نيز استفاده كنيد و از طعم و مزه آن لذت ببريد.