1. شیر را با کلیه مواد در مخلوط کن ریخته و به‌مدت 3 تا 5 دقیقه می‌زنیم تا تمام مواد له و مخلوط شود.
2. سپس در داخل لیوان یک قطعه یخ انداخته و از مایع می‌ریزیم.
3. یک برش موز داخل آن قرار داده و با مقداری از مغزها آن‌را تزیین می‌کنیم.