1. آب گرم با دماي( 39 ـ 37) درجه سانتي‌گراد و شکر را در ظرف کوچکي با هم مخلوط مي‌کنيم، سپس پودر خمير ترش را به آن افزوده کمي هم مي‌زنيم و درب آن را مي‌گذاريم.
2. در جاي گرمي به مدت 10 دقيقه قرار مي‌دهيم تا حجم آن دو برابر شود. يک چهارم ليوان از آرد را کنار مي‌گذاريم، سپس بقيه آرد را با نمک در کاسه بزرگي مخلوط مي‌کنيم.
3. يک حفره در وسط آرد ايجاد مي‌کنيم سپس کره، روغن، شکر، يک و يک چهارم ليوان از آب گرم و در نهايت خمير ترش عمل آمده را مي‌افزاييم، و با قاشق چوبي هم مي‌زنيم تا خمير به طور کامل از کناره‌هاي داخلي کاسه جدا شود.
4. بعد در روي سطح آردپاشي شده خمير را ورز داده، اگر لازم بود، از آردي که کنار گذاشته‌ايم مي‌افزاييم تا خمير به دست نچسبد. در کاسه‌اي که چرب کرده‌‌ايم خمير را گذاشته و روي آن را مي‌پوشانيم و در حدود يك ساعت در جاي گرمي مي‌گذاريم تا حجم خمير دو برابر شود( اين مدت زمان بستگي به گرماي محيط دارد).
5. خمير را به 10 قسمت تقسيم مي‌کنيم، گلوله کرده و در سيني چرب شده به فاصله‌ 5 سانتي‌متر از يکديگر قرار مي‌دهيم.
6. وسط خمير را با قالب گرد فشار داده و اطراف آن را با چاقو شکل مي‌دهيم. سپس به مدت نيم ساعت خميرهاي آماده‌شده را در سيني استراحت مي‌دهيم.
7. فر را از 20 دقيقه قبل در 180 درجه‌ سانتي‌گراد يا 350 درجه‌ فارنهايت گرم مي‌کنيم. روي خمير را با برس، شير ماليده و کمي آرد مي‌پاشيم.
8. به مدت 25 دقيقه در طبقه وسط فر قرار داده مي‌پزيم، تا روي آن طلايي شود. براي طلايي کردن روي نان مي‌توان از مخلوط زرده تخم‌مرغ و زعفران به‌جاي شير استفاده کرد( بعد از استراحت دوم).
9. اين نان را مي‌توان از وسط برش داد و بين دو تکه نان کره و مربا قرار داد.