1. پوست ليموترش را رنده كرده آب آن را بگيريد و همره با زنجبيل و نعنا درون يك قوري بريزيد.
2. هفتصدوپنج ميلي‌ليتر آب جوش ريخته و 6 دقيقه بگذاريد تا دم بكشد.
3. آن را درون فنجان بريزيد با نعنا تزيين كرده در صورت تمايل با شكر يا عسل شيرين كنيد.