1. یک کیلو انار دون شده رو با یک لیوان آب انار تازه گذاشتم حسابی پخت.
2. بعد دونه‌ها رو له کردم و هسته هاشو با صافی جدا کردم دوباره گذاشتم جوشید و غلیظ شد یه پنس هم نمک بهش اضافه کردم.