1.کره را داغ می کنیم و پیاز رادر ان سرخ کرده تا زمانی بپزد.مرغ و سبزیجات، را اضافه کرده تا زمانی که کاملا گرم شود 2.به مخلوط مرغ، آب و آرد و سوپ را اضافه کرده نمک، فلفل، برگ خلیج را می جوشانیم نان ذرت مکزیکی،را در ان می ریزیم تا زمانی که نان نرم شود. جعفری را در ان ریخته وهم بزنید. برگ خلیج را ریخته و فورا سرو کنید.