1. تمام مواد را با رنده درشت رنده كرده و در ظرف لعابي بريزيد، آب را اضافه كنيد و به مدت 10 دقيقه صبر كنيد تا بپزد. 2. سپس شكر را اضافه كرده و اجازه دهيد تا شيره مربا قوام بيايد و در آخر جوهرليمو را بيفزاييد.
3. بعد از چند جوش مربا را از روي حرارت برداريد.