1. در قابلمه‌ قارچ، سينه‌ي مرغ كه از قبل پخته شده و آب مرغ را مي‌ريزيم و به مدت 15 دقيقه روي حرارت متوسط مي‌گذاريم تا قارچ پخته شود.
2. بعد از گذشت اين مدت، آرد را در كمي آب سرد حل مي‌كنيم و با سس سويا و سرکه به سوپ مي‌افزاييم.
3. در اين لحظه سوپ بايد غليظ و لعاب‌دار باشد. تخم‌مرغ‌ها را در كاسه‌ مي‌زنيم، كفگير را روي قابلمه مي‌گذاريم و تخم‌مرغ‌ها را روي كفگير مي‌ريزيم. در اين حالت تخم‌مرغ‌ها به صورت دانه‌دانه در سوپ نمايان مي‌شوند.