ابتدا كره و آرد را با هم مخلوط مي‌كنيم. بيكينگ‌پودر، گلاب و زعفران را با هم مخلوط كرده، به خمير اضافه مي‌كنيم و ورز مي‌دهيم. خمير را به مدت 2 ساعت در دماي محيط استراحت مي‌دهيم. هسته‌هاي خرما را جدا كرده و آن‌ها را از چرخ گوشت مي‌گذرانيم. پس از گذشت مدت استراحت، از خمير به اندازه‌ي يك گردو برداشته و در كف دست پهن مي‌كنيم. از مخلوط خرماي چرخ كرده و گردو داخل هر يك از خميرها قرار مي‌دهيم. خميرها را مي‌بنديم و به صورت بيضي شكل مي‌دهيم و در سيني چرب‌شده مخصوص فر مي‌گذاريم. فر را از 15 دقيقه قبل در دماي 170 درجه‌ي سانتي‌گراد گرم مي‌كنيم. با برس، زرده‌ي تخم‌مرغ (با چنگال زده شود) را روي نان‌ها مي‌ماليم و به مدت 10 تا 15 دقيقه در طبقه‌ي بالاي فر مي‌گذاريم تا روي آن طلايي شود.
توجه: در صورت دلخواه مي‌توانيم زرده‌ي تخم‌مرغ را با كمي زعفران مخلوط كنيم و روي شيريني‌ها بماليم.