پرميكس نان روگن و آرد گندم و خمير مايع خشك را با هم مخلوط مي كنيم و نمك را به صورت محلول با نصف آب محاسبه شده به مخلوط اضافه کرده و بعد بقيه آب را اضافه مي كنيم. بعد از تشكيل خمير آن‌را ورز مي دهيم بعد از 5 دقيقه مارگارين را به خمير اضافه مي كنيم و 5 دقيقه ديگر نيز ورز مي دهيم تا خمير صاف و يكدست شود. به خمير 10 دقيقه استراحت مي دهيم سپس آن‌را به قطعات كوچكتر تقسيم مي كنيم (50 الي 100 گرم)، قطعات خمير را چانه مي كنيم و به مدت 8 ـ7 دقيقه استراحت مي دهيم و بعد به اشكالي كه دوست داريم فرم مي دهيم البته در زمان استراحت اوليه خمير و همچنين استراحت چانه ها با پوشش مناسب از خشك شدن خميرها جلوگيري مي كنيم. خميرهاي فرم داده شده را داخل سيني پخت مي چينيم و روي آن را مي پوشانيم تا خشك نشود بعد از اينكه حجم خميرها به 2 الي 2/5 برابر رسيد. آنها را داخل فر ميگذاريم. دماي تقريبي فر 180 درجه سانتی گراد و مدت زمان پخت 15ـ12 دقيقه مي باشد. البته قبل از انتقال چانه ها به داخل فر از اسپري آب براي خيس كردن آنها استفاده مي كنيم.
توجه: برش‌هاي نان را قبل از فر مي توانيم در سطح آن انجام دهيم.
نكته: پرميكس نان روگن شامل آرد چاودار و بهبود دهنده مي باشد.