ابتدا آرد، مايه خمير و پرميكس را به صورت خشك با هم مخلوط مي‌كنيم. سپس نمك را در نيمي از آب موردنظر حل كرده و به مخلوط اضافه مي كنيم. سپس بقية آب را كم كم اضافه مي كنيم تا خمير شكل گيرد. خمير را 5 دقيقه ورز مي دهيم و بعد روغن را اضافه مي كنيم. ورز دادن را ادامه مي دهيم و بعد از 5 دقيقه ديگر خمير را بدون استراحت اوليه بلافاصله به چانه هاي 50 گرمي تقسيم مي كنيم. سپس چانه ها را گرد مي كنيم و مي گذاريم تا تقريباً به 2/5 برابر حجم خود برسد. بعد در داخل فر با دماي 240 درجة سانتي گراد مي پزيم تا رنگ مطلوب را بگيرد.