1. ابتدا ژلاتين‌ها را داخل كاسه‌اي بزرگ پر از آب سرد گذاشته تا نرم شوند. سپس آن‌ها را داخل صافي مي‌ريزيم بعد ژلاتين‌ها را داخل ظرفي مناسب گذاشته روي بخار آب قرار مي‌دهيم تا ذوب شوند.
2. شكلات تلخ را روي بخار آب ذوب كرده و آب جوش را به آن اضافه مي‌كنيم و به هم مي‌زنيم تا خوب مخلوط شوند.
3. مواد را از صافي ريز گذرانده شكر را به آن اضافه مي‌كنيم.
4. بعد ژلاتين را اضافه كرده داخل قالب مورد نظر مي‌ريزيم و به مدت 6 تا 8 ساعت داخل يخچال مي‌گذاريم تا ببندد. سپس مواد را داخل ظرفي مورد نظر برگردانده و تزيين مي‌كنيم.