همه مواد را مخلوط کنید و خوب ترکیب کنید. 4 تا 7 دقیقه در ماکروویو با درجه ی بالا (100٪) حرارت بدهید تا مغزها بو داده شوند. پس از گذشت نیمی از این زمان مخلوط را هم بزنید. مغزها را روی فویل پهن کنید تا خنک شوند.