1. در یک کاسه، سس مایونز، ژامبون، پنیر و پیاز سبز را ترکیب كنيد.
2.نان ها را برش زده و از مواد فوق روی نانها بگذارید
3. پنیر را روی مواد ریخته
4. پنج دقیقه در فر بگذارید تا آب شود.
5. تکه‌های فلفل سبز برای چشم‌ها و یک نوار بیکن برای دهان قرار دهید.