1. ابتدا سيب و کرفس را با کمک دستگاه به صورت رشته‌هاي باريک خرد کنيد.
2. سپس گردويي که پوست آن‌را جدا کرده‌ايد در دستگاه قرار دهيد و به شکل سيب و کرفس به صورت رشته‌اي خرد کنيد.
3. در ظرف ديگري سس مايونز، خامه و شکر را مخلوط کنيد و به سالاد اضافه نماييد.
4. سالاد را به مدت يک ساعت در يخچال قرار دهيد و آن را همراه با کاهو و مغز گردو و شاخه‌هاي کرفس سرو نماييد.