1. مواد خشک مايه اصلي را در کاسه‌ بريزيد. مايعات را با هم مخلوط نموده و وسط مواد خشک بريزيد، خوب مخلوط کنيد به طوري که همه مواد خشک به مايعات آغشته گردد، ولي زياد آن را هم نزنيد.
2. قالب‌هاي مافين را چرب نموده و يک‌سوم هر قالب را از مايه بالا پر کنيد. بقيه مايه را کنار بگذاريد.
3. مواد وسط مافين را که عبارت است از شکر قهوه‌اي، گردو، آرد، دارچين و کره آب شده با هم مخلوط کنيد و به تعداد قالب‌هايي که خمير مافين در آن‌هاست قسمت کنيد و روي خمير اصلي در هر قالب قرار دهيد.
4. روي آن‌ها از باقي مانده مايه اصلي مافين بريزيد، به طوري‌که دوسوم هر قالب پر شود. مافين‌ها را در حرارت 200 درجه سانتي‌گراد و به مدت 15 تا 20 دقيقه در فر قرار دهيد.