1. چای ترش را همراه نصف لیموامانی درون صافی قوری ریخته و آب جوش را به آن اضافه كنید.
2. حداقل 5 دقیقه بگذارید تا این چای دم بكشد. نوشیدنی داغ شما آماده سرو است.