آب یك عدد پرتقال را گرفته، سپس درون پارچ مخلوط‌كن بریزید، هندوانه، عرق كاسنی و یخ را به همراه مقدار كمی شكر به آن اضافه كنید و به مدت 03 ثانیه مخلوط كنید. مخلوط را درون لیوان شیشه‌ای بریزید و آن را با سلیقه خودتان تزیین كنید.