1. شکلات را به روش بن ماری (حرارت غیر مستقیم- قرار دادن ظرف شکلات روی یک ظرف حاوی آب جوش ) آب کنید.
2. چوب شورها را طبق شکل در قالب قراردهید و شکلات ذوب شده را توی قالب ها بریزید و در یخچال قراردهید بعد از نیم ساعت از قالب درآورید.
3. اگر قالب نداشتید می توانید چوب شورها را تا نیمه در شکلات فرو کنید سپس بالای ظرف نگه دارید تا اضافه های شکلات ریخته شود بعد روی کاغذ روغنی قراردهید، و در یخچال بگذارید. برای تزیین روی آن شکلات سفید ذوب شده بریزید و دوباره در یخچال قرار دهید. بعد از یک ربع آماده است.
شکلات با چوب شور طعم خیلی خوبی دارد. نگران مزه آن نباشید.