شكلات سفيد و كره بادام‌زميني را روي بخار آب (بن‌ماري) ذوب كرده، مرتب هم بزنيد در ظرف مستطيلي با اندازه 20× 15 سانتي‌متر كاغذ روغني انداخته، به مايه شكلات و بادام زميني، بادام زميني خرد شده را نيز اضافه كنيد. در ظرف آماده شده، پهن كنيد. شكلات قهوه‌اي كم شيرين آب‌شده را روي سطح مايه قبلي بريزيد. با چاقو طوري هم بزنيد كه مواد مرمري شود سپس بگذاريد تا سرد شود و در آخر به ابعاد 2×3 سانتيمتر بريده، در ظرف دربسته تا قبل از سرو در يخچال نگهداري كنيد.