1-سینه مرغ را مزه دار کرده می پزیم.
2- بعد با کمی گردو و پنیر خامه ای چرخ می کنیم .
3-به صورت توپ توپی کرده بعد در تردک پودر شده می غلتانیم .در وسط ظرف چیده دور آن را با سیب زمینی سرخ شده تزئین می کنیم.